Jak si prodloužit péči o dítě?

Konec rodičovské dovolené nebo vyčerpání rodičovského příspěvku nemusí nutně znamenat návrat do zaměstnání.

Zvlášť v případě, že vás péče o dítě naplňuje takovým způsobem, že byste s ním chtěla trávit i po skončení rodičovské dovolené co nejvíc času.

Je-li to váš případ, máte hned několik možností, jak být s dítětem co nejdéle doma.

Péče o dítě samozřejmě nemusí být jediným důvodem prodloužit si čas strávený doma. Možná máte teď úplně jiné priority, než před nástupem na mateřskou a přemýšlíte co dál. Níže vám představím, jak si ještě o chvíli prodloužit čas na rozmyšlenou.

Nejdřív se podíváme na možnosti maminek, kterým trvá pracovní poměr a po skončení rodičovské dovolené se mají kam vrátit.

Na konci článku probereme možnosti žen, kterým v průběhu mateřské nebo rodičovské dovolené skončil pracovní poměr a zajímá je, jak si můžou prodloužit péči o dítě až dočerpají rodičovský příspěvek.

Blíží se konec rodičovské dovolené…

Jaké mám možnosti po skončení rodičovské dovolené?

Neplacené volno

Beru v potaz, že si žena nastaví rodičovskou dovolenou na co nejdelší možnou dobu, tedy do 3 let věku jejího dítěte. To je ze zákona nejdelší možná délka rodičovské dovolené.

Pokud tak neučinila, je možné si rodičovskou dovolenou prodloužit až do této doby. Tuto změnu se snažte se svým zaměstnavatelem komunikovat s předstihem.

Před skončením rodičovské dovolené začne žena uvažovat, že by si jí líbilo zůstat s dítětem ještě nějaký čas doma.

V tomto případě má možnost se se svým zaměstnavatelem dohodnout na neplaceném volnu z důvodu prodloužení péče o dítě. Toto volno jí může zaměstnavatel poskytnout až do věku 4 let  dítěte. V případě, že by se dohodla se svým zaměstnavatelem na neplaceném volnu, mohla by si péči o dítě prodloužit ještě o celý jeden rok.

Jak už plyne z názvu volna „neplacené“ – je tato doba strávená s dítětem doma bez náhrady mzdy. Od zaměstnavatele tedy nedostanete žádné peníze.

Pokud tedy už s předstihem víte, že si o neplacené volno chcete zažádat, můžete si buď rozprostřít rodičovský příspěvek do 4 let věku vašeho dítěte nebo si z čerpané dávky část příjmů odkládat a naspořené peníze pak využít v tomto období bez příjmů.

Osobně se přikláním víc k druhé variantě – vyčerpat si příspěvek raději dříve a část z něj si odkládat bokem.

Je to z toho důvodu, že ženy si přejí zůstat doma často také proto, že plánují další dítě. Narozením dalšího dítěte ale zaniká rodičovský příspěvek na první dítě. Přesněji řečeno žena by měla rodičovský příspěvek dočerpat nejpozději do měsíce před nástupem na další mateřskou.

Rodičovský příspěvek a peněžitá pomoc v mateřství spolu totiž „příliš nekamarádí“. Nedočerpané peníze z rodičovského příspěvku by vám tak lehce mohly propadnout.

Doba neplaceného volna se ženám pečujícím o dítě do věku 4 let zahrnuje do důchodu.

O neplacené volno si zažádejte s dostatečným předstihem, aby mohl váš zaměstnavatel na tuto skutečnost pružně reagovat (sehnat za vás záskok). Vzor žádosti si můžete stáhnout tady.

Jak je to s platbou zdravotního a sociálního pojištění?

Jednou z častých otázek, které na toto téma dostávám je, jestli je nutné si při neplaceném volnu hradit pojištění?

Ze zákona je nutné hradit pouze zdravotní pojištění.

Sociální (důchodové) pojištění se platí na dobrovolné bázi. Především kvůli nároku na důchod. To ale osoby pečující o dítě do 4 let věku nemusí řešit, protože těm se doba péče o dítě do důchodu zahrne i tak.

Zdravotní pojištění se tedy musí platit ale za určité kategorie ho platí stát.

Žena, která bude čerpat neplacené volno z důvodu péče o dítě do 4 let, bude vedena právě v kategorii státních pojištěnců. Stejně jako v této kategorii byla vedena už po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Za tzv. státní pojištěnce hradí povinné zdravotní pojištění stát.

Na neplaceném volnu, které trvá do 4 let věku dítěte, nemáte povinnost hradit pojištění!

Povinnost hradit si povinné pojištění na neplaceném volnu mají hlavně lidé, kteří toto volno využijí například na cestování nebo na řešení důležité osobní nebo rodinné situace (mimo péče o dítě do 4 let věku).

V případě, že byste chtěla po čerpání neplaceného volna požádat ještě o další volno, záleželo by na individuální domluvě. Pak už by ale bylo nutné hradit část zdravotního pojištění.

Pokud byste se se svým zaměstnavatelem nedohodla, přicházelo by v úvahu domluvit se na skončení pracovního poměru. Po ukončení byste měla ještě dvě možnosti, jak si prodloužit péči o dítě a získat tak čas navíc.

Kdy se přihlásit na Úřad práce?

Jednou z možností je přihlásit se do evidence uchazečů o zaměstnání  a čerpat podporu v nezaměstnanosti.

Tato možnost přichází v úvahu, když:

  1. Vám pracovní poměr skončil už během MD nebo RD a nemáte se ke komu vracet a koho žádat o neplacené volno.
  2. Vám skončilo neplacené volno a domluvili jste se na ukončení pracovního poměru.
  3. Nedohodli jste se na neplaceném volnu a se zaměstnavatelem jste se domluvili na skončení pracovního poměru.

V takovém případě se zaevidujte na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání. Pak máte totiž nárok na podporu v nezaměstnanosti, která se vyplácí po dobu 5 měsíců. Pokud ženě při skončení pracovního poměru vznikne nárok na odstupné, měla by se rovněž nahlásit na úřad práce a podpora ji bude vyplácena po odstupném.

Pro mnoho žen je překvapení, že i po rodičovské dovolené mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud žena pečovala o dítě, tak má nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože péče o dítě se považuje za tzv. náhradní dobu, která se počítá jako „odpracováno“ pro nárok na podporu.

Jediné ALE je, že nárok na podporu bude jiný než u lidí, kteří měli skutečný příjem. Pokud žena po čas mateřské a rodičovské nepracovala bude mít nižší podporu. Podpora se v tomto případě počítá jinak než u žadatelů, kteří měli skutečný příjem a to takto:

1.- 2. měsíc dostanete 15 % průměrné mzdy v ČR tj. 5 316 Kč

3. – 4. měsíc dostanete 12 % průměrné mzdy v ČR tj. 4 253 Kč

5. měsíc dostanete 11 % průměrné mzdy v ČR tj. 3 899 Kč

( Aktuální průměrná mzda v ČR pro rok 2021 je 35 441 Kč. )

Během pobírání podpory nemůžete mít žádný příjem. Dřív mohla být alespoň dohoda.

Po dočerpání podpory, můžete zůstat na úřadu práce, kde za vás bude stále hrazeno zdravotní pojištění a od této chvíle si v případech nouze můžete požádat o částku životního případně existenčního minima. Po doběhnutí podpory si už také můžete přivydělat, ale pouze do výše poloviny minimální mzdy tj. do 7 600 Kč. (V roce 2021 je výše minimální mzdy 15 200 Kč). Nesmíte si ovšem přivydělávat na DPP (dohoda o provedení práce). Můžete si pracovat třeba na DPČ nebo na pracovní smlouvu.

Nevýhoda pro maminky, které ještě nějaký čas chtějí zůstat doma je, že vám během „pobytu“ na ÚP budou chodit nabídky práce a budete zvány na pohovor.

Pokud by se tomu chtěla žena vyhnout, po neplaceném volnu by se mohla stát osobou celodenně a řádně pečující o dítě do 7 let věku. Případně by mohla alespoň vyčerpat podporu v nezaměstnanosti a po 5 měsících se stát pečující osobou.

Osoba celodenně řádně pečující o dítě

Další možností je tedy zařadit se do kategorie osob celodenně, osobně a řádně pečujících alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

Tato možnost připadá v úvahu, když:

1. vám skončilo neplacené volno nebo jste se na něm nedomluvili
2. když jste dobrala podporu v nezaměstnanosti a nechcete nastoupit do práce

Po dobu péče o dítě za vás hradí povinné zdravotní pojištění stát, takže vy nic platit nemusíte.

Do věku 4 let dítěte se vám díky tzv. náhradní době tato doba počítá do důchodu. Jak je dítě starší tak už ne a máte možnost si hradit dobrovolné nemocenské pojištění, abyste v důchodu měla potřebnou délku pojištění.

Nemůžete pracovat na pracovní poměr. Můžete si pouze přivydělávat na některou z dohod konaných mimo pracovní poměr:

DPP (dohoda o provedení práce) do 10 000 Kč/ měsíčně
DPČ (dohoda o pracovní činnosti) do 3 500 Kč/ měsíčně

Pořád si ale můžete vydělat víc, než kdybyste po dočerpání podpory zůstala na úřadu práce. Tam je výdělek omezen do výše poloviny minimální mzdy tj. 7 600 Kč, jak už jsem výše zmiňovala.

V této kategorii ale platí omezení školkové/ školní docházky.

Vaše dítko může chodit do školky pouze na omezenou dobu tj. na maximálně 4 hod denně. Pokud je dítko školního věku, tak nemůže navštěvovat družinu a musí jít hned po povinné školní docházce domů.

Pokud jste OSVČ, tak je možné si tímto způsobem ulevit na platbách zdravotního pojištění.

Po dočerpání rodičovského příspěvku byste se totiž opět přehoupla zpět k hlavní podnikatelské činnosti, kde je nutnost hradit plné odvody.

V případě, že byste se ale přihlásila do kategorie osob celodenně pečujících o dítě a splnila podmínku docházky dítěte do školky/ školy, máte možnost hradit zdravotní pojištění v „módu“ vedlejší výdělečné činnosti (tak jako jste jej platila i po dobu MD a RD).

Toto se bohužel netýká sociálního pojištění. Odvody na sociální by po dočerpání rodičovského příspěvku byly v plné výši.

Do kategorie osob celodenně a řádně pečujících o dítě se přihlásíte u své zdravotní pojišťovny. Například u všeobecné zdravotní pojišťovny se přihlásíte vyplněním čestného prohlášení na předepsaném formuláři.

Ženy, kterým skončil pracovní poměr v průběhu MD nebo RD

Ženám, kterým pracovní poměr skončil už během mateřské nebo rodičovské dovolené, samozřejmě nenáleží neplacené volno a tak pro ně připadá v úvahu jít na úřad práce nebo se stát osobou celodenně a řádně pečující o dítě do 4 let věku.

Některou z těchto možností musí podstoupit, aby za ně bylo hrazeno povinné zdravotní pojištění. Do doby, co pobíraly rodičovský příspěvek, za ně platil zdravotní pojištění stát.

Případně nejdřív využít podpory v nezaměstnanosti a poté přejít do kategorie osob celodenně pečujících o dítě.

Na úřad práce se můžete přihlásit ještě během čerpání rodičovského příspěvku. Současně byste tak pobírala rodičovský příspěvek a podporu v nezaměstnanosti.

Pomohl Vám tento článek? Sdílejte ho pro další maminky. ♥

Zdroje:

  • webové stránky Úřadu práce https://www.uradprace.cz/
  • webové stránky MPSV ČR https://www.mpsv.cz/
  • webové stránky VZP https://www.vzp.cz/
  • zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
  • zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
  • 262/2006 Sb. zákoník práce

 

Pomáhám maminkám lépe se orientovat v sociálních dávkách na mateřské a provázím on-line podnikatelky potřebnou administrativou v začátcích podnikání. Mým přáním je, aby se maminky po zdolání veškeré administrativy cítily jako Superhrdinky. Něco o mně si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.